Overzicht van Deuteronomium
Deuteronomium is het vijfde in de boeken van Mozes en is het laatste boek in wat de Pentateuch wordt genoemd. Geschreven door Mozes in 1405 v.Chr., Is het thema van Deuteronomium verbond en vernieuwing. Het woord Deuteronomium komt voort uit de Septuagint en middelen tweede wet. Aan het einde van Deuteronomium lezen we over de dood van Mozes en de gebeurtenissen die hebben geleid tot de overdracht van autoriteit aan Joshua, zoon van Nun.

Deuteronomium begint met de kinderen van Israël die de berg Sinaï verlaten, door de woestijn dwalen en dan de vlaktes van Moab bereiken. Mozes geeft drie adressen in Deuteronomium die oproepen aan de kinderen van Israël om te gehoorzamen. De eerste vindt plaats in Deuteronomium 1-4, de tweede vindt plaats via hoofdstukken 4-26 en de derde via Deuteronomium 27-34. Deuteronomium geeft de kinderen van Israël talloze instructies om naar te leven, in wat kan worden beschouwd als een uitbreiding van de regels en voorschriften in Exodus en Leviticus. Deuteronomium 4-18 gaat over de Tien Geboden, het Shema, beloften, zegeningen en vloeken, waarschuwingswoorden, regels betreffende aanbidding, valse profeten, voedsel, tienden en de sabbatjaren, jaarlijkse feesten, leiderschap en wetten met betrekking tot burgerlijke en sociaal leven. Deuteronomium hoofdstuk 28 staat bekend om zijn focus op zegeningen en vloeken. De dood van Mozes staat in Deuteronomium 31-34.

Omdat het een nieuwe generatie was die spoedig Kanaän zou binnentreden, herhaalt, vernieuwt en verklaart Deuteronomy de toewijding van de kinderen om God te gehoorzamen en een heilig leven te leiden. Deuteronomium wordt de tweede wet omdat het in feite alle wet samenvat die eerder is gegeven in Genesis, Exodus, Leviticus en Numeri. Omdat Deuteronomy zich richt op Gods uitbuiting en wonderbaarlijke bevrijding van de kinderen van Israël en de vorige boeken van Mozes, staat het bekend als het gedenkboek. Deuteronomium introduceert geen nieuwe informatie, maar zorgt er eerder voor dat de kinderen van Israël zich de werken en wetten van God herinneren, zodat ze zich getrouw kunnen tonen en het Beloofde Land kunnen betreden. Om de kinderen het Beloofde Land binnen te laten, moeten ze laten zien dat ze niet alleen gehoorzaam waren, maar ook trouw. Deuteronomium onderzoekt het belang van geloof in combinatie met gehoorzaamheid.

Deuteronomium wordt meerdere keren genoemd in het Nieuwe Testament. Enkele van de krachtigste citaten zijn toen satan Jezus Christus verleidde na zijn doop en Jezus antwoordde door Deuteronomium 8: 3, Deuteronomium 6:13 en Deuteronomium 6:16 te citeren. De verleiding is gedocumenteerd in Mattheüs 4: 4, 7 en 10 en Jezus citeerde telkens Deuteronomium om satan te zijn. In Mattheüs 22:37 werd Jezus gevraagd wat de grootste van alle geboden was. Jezus antwoordde door Deuteronomium 6: 5 te citeren. Deuteronomium 18: 15-19 is een Messiaanse profetie waarnaar in het Nieuwe Testament wordt verwezen, inclusief in Handelingen 3:23.


Video-Instructies: De eeuwige God - Deuteronomium 33:27-28 (Juni- 2024).