Tien tips om teamwerk te verbeteren
Bij teamwork draait alles om wederzijdse samenwerking en respect. Of u nu twee of twintig werknemers in dienst heeft, teamwerk is de hoeksteen die uw afdeling kan maken of breken. Teamwerk verbetert niet alleen de kwaliteit en efficiëntie van het werk, maar ook het moreel van de organisatie. Dus hoewel bepaalde taken op individueel niveau kunnen worden voltooid, wanneer inspanningen worden gecombineerd in een team, zijn de resultaten explosief.

Als teamwerk op uw afdeling ontbreekt, zijn hier enkele tips om het 'ik' uit het woord teamwerk te halen.

1 - Bepaal het gemeenschappelijke doel dat het team probeert te bereiken. Vergeet niet dat een team altijd moet streven naar een gedeelde visie of een gemeenschappelijk doel dat hen samenbrengt als een samenhangende eenheid. Het ontbreken van een gedeeld doel zal de teamleden in een zee van onzekerheid laten rondzwerven.

2 - Onderzoek de teamprocessen om te bepalen hoe taken worden volbracht en informatie wordt verzameld. Als er een manier is om een ​​taak te voltooien die meer in overeenstemming is met het helpen van het team om hun doelen te bereiken, wees dan niet bang om wijzigingen aan te brengen.

3 - Help teamleden om hun eigen individuele behoeften in balans te brengen met die van het team. Er kunnen momenten zijn dat een persoon een tijdelijk probleem heeft. Help hen om deze behoefte in balans te brengen met die van de andere teamleden. Vergeet niet dat een team een ​​situatie van geven en nemen is. Alle leden moeten bereid zijn flexibel te zijn wanneer dat nodig is.

4 - Geef constante open en eerlijke feedback over hoe het team presteert. Dit omvat zowel het goede als het slechte. Oprechte lof moet worden aangeboden wanneer het team hun doelen bereikt of overtreft. Constructieve kritiek moet worden gegeven wanneer er problemen optreden.

5 - Ontwikkel een ondersteuningssysteem dat niet alleen een duidelijke, beknopte richting biedt, maar ook beloningen biedt op basis van de prestaties van het team.

6 - Leer leden om actief luisteren te oefenen. Dit omvat parafraseren en oogcontact houden tijdens een gesprek. Miscommunicatie is vaak het gevolg van inactief luisteren.

7 - Ontwerp indien mogelijk een kantoorindeling die bevorderlijk is voor teamleden die comfortabel, ontspannen en in staat zijn om met elkaar te communiceren.

8 - Geef iedereen een kans om deel te nemen. Vaak hebben de sterkste of meest uitgesproken teamleden de neiging om te vergeten dat er andere spelers op het veld zijn. Er kan een moment komen dat ze moeten worden aangemoedigd om andere leden van het team een ​​stem te laten hebben.

9 - Zorg voor structuur voor het team, maar niet teveel. Door initiële parameters in te stellen, kan het team aan de slag gaan, vervolgens een stap terug doen en het team in staat stellen normen vast te stellen, beslissingen te nemen en zelfs zelf te evalueren.

10 - Constructief conflict is ok. Als het conflict schadelijk lijkt te zijn voor het team, kan enige inmenging nodig zijn. Conflict en debat zijn echter vaak technieken die teams gebruiken om consensus te bereiken, dus er is geen inmenging vereist.

Teamwerk is het resultaat van kwaliteitsinspanningen door teamleden. Het biedt ook een van de grootste voordelen door de moraal te verbeteren en de productiviteit op de werkplek te verhogen. Actief oefenen van teamwerk zal een lange weg gaan in het verbeteren van elke kantooromgeving.Video-Instructies: 3 tips om de samenwerking in je team te verbeteren (Januari- 2022).