Gebedse voorbereiding
Hoe bereid je je voor op belangrijke momenten in het leven? Voor mijn reunie in de klas, nam ik een dieet, liet ik mijn haar knippen en verlichte, en zocht naar kleding. Als ik een toespraak of een toespraak moet houden, heb ik weken van tevoren geoefend en voorbereid.
    Ter herinnering: het woordenboek definieert 'voorbereiden'.
  • vooraf voor een bepaald doel gereed maken
  • om in een juiste gemoedstoestand te komen
  • om de details van uit te werken

Benjamin Franklin zei: "Door niet voor te bereiden, bereid je je voor om te falen."

Als ik weet dat er iets belangrijks gaat gebeuren en ik wil dat het goed eindigt, bereid ik me van tevoren voor. Dan zijn er vaak gebeurtenissen in het leven die me overrompelen.

Mattheüs 26
Voor zijn kruisiging waarschuwde Jezus zijn discipelen dat ze Hem allemaal zouden verlaten. Als reactie verklaarden ze allemaal dat ze liever met Hem zouden sterven dan weg te rennen.

Jezus leidde zijn groep volgelingen naar Gethsemane en zei dat ze moesten gaan zitten terwijl hij ging bidden om zich voor te bereiden op wat hij wist dat zou komen. Hij zei tegen Peter, James en John: "Kijk met mij mee." Maar toen Hij terugkwam, vond Hij hen slapend. Hij zei tegen hen: "Waak en bid zodat u niet in verleiding komt."
Jezus ging weer weg om te bidden. Later, toen Hij terugkeerde, sliepen ze.
We weten allemaal wat er die nacht is gebeurd. (Lees Mattheüs 26 als dat niet zo is.) De soldaten namen Jezus mee. De discipelen renden. Peter ontkende zijn Heiland drie keer.
De mannen in de tuin hadden niet geanticipeerd op de verschrikkingen van wat zou komen. Ze waren bij Jezus geweest en vertrouwden erop dat Hij in staat was voor hen te zorgen. Ze hielden van Hem en waren ervan overtuigd dat ze overal klaar voor waren. Ze beloofden zelfs tot de dood te vechten. Ze wisten niet hoe die woorden zouden worden getest.

Zij renden. Zij verstopten.

Hun strijd was niet verloren toen de soldaten arriveerden om Jezus te nemen. Het was niet verloren toen Peter loog over het kennen van Jezus. De strijd was al uren geleden verloren toen ze niet genoeg wisten, niet genoeg schelen, te moe waren om te bidden.

Ik heb vertrouwen in mijn geloof, maar ik weet niet wat er vanmiddag zal gebeuren. Ik weet niet wie mijn pad zou kunnen kruisen. Zal het iemand zijn die Jezus moet kennen? Zal het iemand zijn die tegen Jezus spreekt? Zal ik alleen zijn en gevraagd worden om mijn geloof te verdedigen? Zal een familielid of vriend me teleurstellen en een stortvloed van depressie veroorzaken? Ik weet niet wat er zal gebeuren, maar Jezus wel.
    Ter voorbereiding formuleer ik enkele gebedenherinneringen:
  • Ik zal bidden om moed om het geloof te verdedigen, zelfs als ik twijfel of ik het nodig heb, omdat ik altijd bij de gelovigen ben.

  • Ik zal om woorden bidden om iemand naar Christus te leiden tijdens een toevallige ontmoeting, in plaats van het aan iemand anders over te laten.

  • Ik zal bidden om voorbereid te zijn op wat God me ook roept en op wat de wereld ook naar me gooit.

Abraham Lincoln zei: "Geef me zes uur om een ​​boom om te hakken en ik zal de eerste vier besteden aan het slijpen van de bijl."

Jimmy Carter zei: "We moeten ons leven doorbrengen alsof Christus dit na het middaguur komt."

Mattheüs 24: 42-44
Mattheüs 24: 26-27
Luke 21:36
Mark 13: 32-33
2 Petrus 3:10
1 Tessalonicenzen 5: 2