Huiselijk geweld is niet alleen van invloed op jongeren
De ervaring met huiselijk geweld vormt een grote bedreiging voor de veiligheid en kwaliteit van leven van ouderen, hetzij door familie, vrienden of verzorgers. Huiselijk misbruik van ouderen manifesteert zich op subtiele manieren, waaronder het volgende: fysiek of seksueel misbruik, financieel misbruik of uitbuiting, verwaarlozing en emotioneel of psychologisch misbruik. Meer subtiel en moeilijk te detecteren, kan dergelijk misbruik ook inhoudingen of behandelingen inhouden.

Huiselijk geweld van ouderen valt in een van de drie veel voorkomende categorieën:

1. Huiselijk geweld dat oud wordt - Deze vorm van huiselijk geweld begint vaak in de vroege stadia van een relatie en gaat door tot op hoge leeftijd. In principe wordt de cyclus alleen verbroken wanneer de misbruiker te oud of te woedend is om door te gaan met het misbruik.
2. Huiselijk geweld vanaf het begin - Bij deze vorm van huiselijk geweld is de relatie in de loop van de jaren gestrest en gespannen en is het misbruik pas na de leeftijd van 65 jaar. Dit soort misbruik is gekoppeld aan pensionering en verzorger van een echtgenoot, veranderende rollen in de relaties, seksuele disfunctie en een afname van seks.
3. Een misbruikrelatie aangaan - Deze vorm van huiselijk geweld treedt op wanneer ouderen later in het leven een misbruikrelatie aangaan. Normaal gesproken heeft de persoon die de misbruikrelatie aangaat er geen idee van dat het nieuwe individu in zijn leven een misbruikachtergrond heeft en in het verleden normale gelukkige relaties heeft gehad. Dit is de gemakkelijkste van de drie om uit te komen, omdat het slachtoffer begrijpt dat gezonde relaties met niet-gewelddadige personen voor hem of haar mogelijk zijn.

Volgens een casestudy van de Arizona State University zijn de daders bij al deze soorten huiselijk geweld echtgenoten of intieme partners, de meerderheid mannen en worden drugs of alcohol vaak misbruikt door een of beide partners.

Slachtoffer zijn meestal vrouwen wier relaties met hun echtgenoten of partners misbruikten of gespannen waren toen ze jonger waren. Ook lopen oudere vrouwen die op late leeftijd intieme relaties aangaan, gevaar.
Interventie door zorgverleners kan het verschil maken tussen veiligheid en toenemend risico op schade voor oudere slachtoffers van huiselijk geweld.

Verplichte melding van vermoedelijk misbruik aan Adult Protective Services en / of lokale wetshandhaving verbetert de bescherming van het slachtoffer. Bijdragen aan geweld tegen oudere slachtoffers zijn afhankelijkheidsbehoeften, falende gezondheid, isolatie en gestresseerde zorgverleners.

Daarom moet ontslagplanning voor oudere slachtoffers van geweld gepaard gaan met koppeling en netwerken met geschikte thuiszorg of thuisbehandelingsfaciliteiten en -middelen. Als zorgverlenerstress een factor is, kunnen services voor de verzorger, inclusief respijtdiensten, steungroepen en voortdurende monitoring nodig zijn om het potentieel voor verder misbruik te verminderen. Verplaatsing van het slachtoffer kan nodig zijn om hem / haar tegen schade te beschermen.

Bewustzijn van huiselijk geweld bij de oudere bevolking en opleiding van degenen die in contact komen met potentiële slachtoffers van huiselijk geweld is noodzakelijk om de cyclus van misbruik te stoppen. Risicobeoordeling en screening op huiselijk geweld kan levens redden. Partnerschappen met gemeenschapsdiensten dragen bij aan holistische zorg en empowerment voor slachtoffers van alle leeftijden.

Video-Instructies: Heftige video van huiselijk geweld schokt Brazilië - RTL NIEUWS (Juli- 2020).