Thema voor primaire deeltijd 2013
Ik ben een kind van God

“Alle menselijke wezens - mannelijk en vrouwelijk - zijn geschapen naar het beeld van God. Elk is een geliefde geest-zoon of dochter van hemelse ouders '(' The Family: A Proclamation to the World ').

JANUARI

 • Thema: Ik ben een kind van God en hij heeft een plan voor mij.
 • Schrift: "De Geest zelf getuigt met onze geest, dat wij de kinderen van God zijn" (Romeinen 8:16).
 • Song: 'Ik ben een kind van God' (CS, 2–3)

  FEBRUARI
 • Thema: De aarde is gemaakt voor de kinderen van onze hemelse Vader
 • Schrift: 'Hoort naar deze woorden. Zie, ik ben Jezus Christus, de Heiland van de wereld '(LV 43:34).
 • Song: 'Mijn hemelse Vader houdt van mij' (CS, 228–29)

  MAART
 • Thema: Jezus Christus is onze redder
 • Schrift: “O, bedenk, mijn zoon, en leer wijsheid in uw jeugd; ja, leer in uw jeugd de geboden van God te onderhouden '(Alma 37:35)
 • Song: "Als de Heiland naast me stond" (pagina 28 van de schets. Ik zal een online link geven zodra deze beschikbaar is op LDS.org.)

  APRIL
 • Thema: Jezus Christus herstelde zijn kerk in de laatste dagen
 • Schrift: 'Ik heb de volheid van mijn evangelie uitgezonden door de hand van mijn dienstknecht Joseph' (LV 35:17).
 • Song: Lied van uw keuze uit de Kinderliedjes

  MEI
 • Thema: Profeten leren ons het herstelde evangelie na te leven
 • Schrift: "Zeker, de Here God zal niets doen, maar hij onthult zijn geheim aan zijn dienaren, de profeten" (Amos 3: 7).
 • Song: Lied van uw keuze uit de Kinderliedjes

  JUNI
 • Thema: Ik zal het plan van onze hemelse Vader volgen door me te laten dopen en bevestigen
 • Schrift: 'Kom tot mij en laat u dopen in mijn naam, zodat u vergeving van uw zonden ontvangt en vervuld wordt met de Heilige Geest' (3 Nephi 30: 2).
 • Song: “Toen ik gedoopt werd” (CS, 103)

  JULI
 • Thema: Ik gezinnen maken deel uit van het plan van onze hemelse Vader
 • Schrift: 'Het gezin is door God ingesteld' ('Het gezin: een proclamatie aan de wereld', paragraaf 7).
 • Song: 'Families kunnen voor altijd samen zijn' (CS, 188)

  AUGUSTUS
 • Thema: Onze hemelse Vader hoort en beantwoordt mijn gebeden
 • Schrift: "Wees nederig; en de Heer, uw God, zal u bij de hand leiden en u antwoorden op uw gebeden '(LV 112: 10).
 • Song: 'Een kindergebed' (CS, 12–13)

  SEPTEMBER
 • Thema: Ik zal God dienen met heel mijn hart, macht, verstand en kracht
 • Schrift: “Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw macht, verstand en kracht; en in de naam van Jezus Christus zult gij hem dienen '(LV 59: 5).

  OKTOBER
 • Thema: Ik zal het evangelie delen met al Gods kinderen
 • Schrift: "Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, zodat zij uw goede werken kunnen zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is" (Mattheüs 5:16).

  november
 • Thema: We moeten God in alle dingen danken
 • Schrift: 'Hij heeft hun dat geboden. . . elke dag moeten ze de Heer, hun God, danken '(Mosiah 18:23).

  DECEMBER
 • Thema: Ik weet dat Jezus Christus weer zal komen
 • Schrift: "Ik weet dat mijn verlosser leeft en dat hij op de laatste dag op aarde zal staan" (Job 19:25).  Video-Instructies: [Just Dance 3] Ubisoft meets Nintendo - Just Mario (Januari- 2022).